Cennik

W zależności od wieku dziecka i długości pobytu dziecka w placówce czesne w naszym przedszkolu zaczyna się od 480 zł.
Czesne zawiera:
– realizację podstawy programowej
– naukę pływania 2 x w tygodniu
– codzienne zajęcia na sali gimnastycznej ( taniec, gimnastyka, zajęcia ogólnorozwojowe, równoważne itp.
– 3 x w tygodniu język angielski