Cennik

W zależności od wieku dziecka i długości pobytu dziecka w placówce czesne w naszym przedszkolu zaczyna się od  800,00 PLN.
Czesne zawiera:

  • realizację podstawy programowej

  • wycieczki rowerowe

  • wycieczki programowe

  • naukę pływania 2 x w tygodniu

  • zajęcia na sali gimnastycznej ( taniec, gimnastyka, zajęcia ogólnorozwojowe, równoważne itp. )